Robert Koleji zamanında lojman olarak kullanılan tarihi bina, bahçe katı kargir, diğer katları ise bağdadi tarzda inşa edilmiş bir yapıdır. Bir dönem Boğaziçi Üniversitesi tarafından da lojman olarak kullanılan binaya, çeşitli eklentiler ve bölmeler yapılmıştı.

Gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak, binaya sonradan ilave edilen eklenti ve bölmeler sökülerek yapının orijinal şekli ortaya çıkartıldı. Eğitim için kullanılacak bu yapı, teknik inceleme ve hesap neticesinde, kargir olan bahçe katı 2 adet çelik kemer ile, ahşap olan 1. ve 2. katlar ise lamine ahşap kolon ve kirişler ile takviye edilmiştir. Ayrıca yatay hareketler ve burulma etkileri de hesap edilerek, döşemeleri taşıyan ahşap kirişler, ahşap plakalar ile birbirine bağlanarak yapı stabil hale getirilmiştir.

Binanın döşeme kaplamaları, tavan ve duvarları, dış cephesi ve çatısı aslına uygun olarak restore edilmiş, mekanik ve elektrik tesisatı da, binanın orijinalliğini bozmayacak şekilde kullanma amacına uygun olarak dizayn edilmiştir.

Restorasyon çalışmaları, yapının orijinal plan, görünüş ve resimlerine sadık kalınarak gerçekleştirilmiş, orijinal olan her parça ve eski şömineler aslına uygun olarak restore edilmiştir.  Bahçe katında bulunan eski sarnıç ve sarnıcı besleyen yağmur suyu kanalları da onarılarak muhafaza edilmiştir.

FOTOĞRAFLAR